Hola a totes:

Un any més l’Ajuntament de Molins de Rei ha convocat ajuts per afavorir
la pràctica esportiva i de lleure,  tant pel que fa a activitats
d’Estiu com les activitats de la temporada vinent.

Per tal de poder fer les valoracions de les diferents sol·licituds ha
quedat establert un període per que les famílies interessades
presentin  les sol·licituds:

PER ACTIVITATS D’ESTIU: del 3 de maig al 7 de juny de 2019

PER ACTIVITATS DE LA TEMPORADA: 2019-2020: del 3 de maig fins el 5 desetembre de 2019

COLÒNIES, LUDOTEQUES, PARC DE NADAL I ALTRES: del 3 de maig fins el 15
de desembre de 2019

El funcionament serà el mateix que en anys anteriors:

–        Presentació de la sol·licitud al Registre d’entrada (OFICINA OAC), c/ Rubio i Ors

–        Valoració de la sol·licitud a càrrec dels Serveis socials de l’Ajuntament

–        Comunicació a l’interessat i a l’entitat gestora (abans d’iniciar l’activitat)

–        Emissió de la factura per part de l’entitat gestora de la part subvencionada. L’altra part anirà a càrrec de la família.

–        Tramitació i pagament per part de l’Ajuntament.

Aqui teniu la documentaciò necesaria

ordenança reguladora de les bases

anex 1

anex 2

 

per qualsevol subte visiteu la web de l’Ajuntament www.molinsderei.cat
Salutacions.

Leave a Comment