AQUEST SON ELS EQUIPS PER LA TEMPORADA 2018/19 (amb les inscripcions rebudes/confirmades a dia 11/07/2018)

 

Iniciación 1

Alevin

Infantil A

Infantil B

Cadete 2ª

Cadete 3ª

Juvenil 2ª

Juvenil 3ª

Catec Volei Molins

Senior 3ª

 

 

 

El dia 26/06/2018 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del Club a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal.

 

Els punts de l’Ordre del Dia eren:

 

2.- Designació, dels interventors de l’Acta de l’Assemblea.

3.- Infome i ratificació d’altes i baixes de la Junta Directiva.

3.- Informe del President i Memòria de la Temporada 2017/2018.

4.- Aprovació, si s’escau, tancament Exercici Econòmic Temporada 2017/2018.

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost Temporada 2018/2019.

6.- Presentació Planificació Esportiva Temporada 2018/2019.

 

Totes aquests punts varen ser aprovats per unanimitat.

Es va donar molta importancia el fet de desvincular econòmicament el pressupost que tindrà l’equip Sènior A per afrontar la temporada a 1era Divisió Nacional, de la resta del pressupost del Club.

 

Destacar el reconeixement públic per part de tots els assistents, a la temporada esportiva i l’evolució mostrada per tots els equips del Club.

 

Adjuntem el quadre de les quotes aprovades per la nova temporada, així com el nou sistema de fraccionament dels pagaments, que passarà a ser trimestral, com ja utilitzen la majoria d’entitats esportives de la Vila i que serveix per evitar tensions de tresoreria en moments puntuals de la temporada

 

informar també, que en cas que aquest sistema de pagament trimestral, pugui ser un inconvenient per alguna família, és tindran en consideració altres tipus de fraccionaments, prèvia sol·licitud i aprovació del club,

L’increment del preu de les quotes respon bàsicament a la pujada en els imports d’arbitratges, assegurances i llicencies, així com per la contractació de dos preparadors físics, un per les categories base i l’altre per les categories superiors, així com poder fer front a les contractacions d’entrenadors amb condicions econòmiques una mica més equiparables amb altres clubs.

D’aquí a pocs dies, podreu consultar aquí mateix, l’Acta de l’Assemblea, un cop hagi estat signada pels interventors d’aquesta.