Des del Club Volei Molins mitjançant l’Escola de Volei Molins, volem oferir a les escoles una activitat extraescolar diferent i donar a conèixer un esport apte per a totes les edats, la iniciació es comença a partir dels 5 anys en endavant.

Per nosaltres és molt important crear un ambient de joc i divertiment a l’hora de realitzar aquesta activitat i d’aquesta forma introduir la pràctica d’un esport que surt dels canons establerts per d’altres.

Donar aquesta possibilitat mitjançant les escoles i les AMPA és per nosaltres fonamental per fer arrelar el Voleibol a la nostra Vila.

Volem crear una pedrera potent que ens faci, en un futur pròxim, ser referents en l’àmbit català, poden equiparar-nos a altres modalitats esportives amb més tradició.

Tota la informació sobre l’ESCOLA-DE-VOLEI-MOLINS