Inscripcions Temporada 2018 – 2019

Les inscripcions per la 2018-2019 estan obertes i el termini inicial d’inscripció finalitzarà el pròxim 6 de juliol. Si una vegada finalitzada aquesta data, alguna jugadora no ha lliurat la inscripció, el club es reserva el dret a no donar-la d’alta per a la següent temporada.

La tramitació del full d’inscripció, amb totes les dades emplenades, es podrà dipositar presencialment en el Poliesportiu Municipal en horari d’oficines, o mitjançant enviament a l’adreça de mail: coordinador@voleimolins.com. Nota important: posar les dades en lletra llegible i si pot ser en MAJÚSCULES,  adjuntant a la mateixa:

a) Fotocòpia del DNI de la jugadora (només de les jugadores que son noves)

b) En cas de ser menor d’edat, signada pel pare/mare o tutor legal

Document InscripcióSOL-LICITUD ALTA O BAIXA